Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:22 | 14/11/2022)

- Dự thảo Nghị quyết về Danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Các Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết trên.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào