Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:45 | 15/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:45 | 15/11/2021)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:18 | 04/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:18 | 04/11/2021)

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định bộ đơn giá dịc vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính và đơn giá sản phẩm thực hiện đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:27 | 02/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:27 | 02/11/2021)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển hải đảo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (12:53 | 02/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (12:53 | 02/11/2021)

Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:29 | 30/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:29 | 01/11/2021)

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:40 | 29/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:40 | 29/10/2021)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng...

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:55 | 23/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:55 | 25/10/2021)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:31 | 23/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:31 | 25/10/2021)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:18 | 17/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:18 | 18/10/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hòn Đất

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:44 | 13/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:44 | 13/10/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:11 | 09/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:11 | 11/10/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý nội dung của Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 huyện Vĩnh Thuận

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:24 | 16/08/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:24 | 17/09/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định phân cấp quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:44 | 14/08/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:44 | 14/09/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định suất đầu tư trên một diện tích đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:43 | 11/08/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:43 | 13/09/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:33 | 11/08/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:33 | 13/09/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định phạm vi vùng phụ cận, các trường hợp phải cắm mốc và khoảng cách các mốc chỉ giới đối với phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:17 | 12/08/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:17 | 13/09/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:07 | 23/07/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:07 | 23/08/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:33 | 14/07/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:33 | 16/08/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh - Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:11 | 29/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:11 | 29/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:21 | 25/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:21 | 26/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (02:13 | 25/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (02:13 | 26/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:37 | 23/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:37 | 23/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Về việc kéo dài thời gian thực hiện mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:25 | 21/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:25 | 21/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:35 | 17/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:35 | 19/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:36 | 14/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:36 | 14/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:35 | 03/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:35 | 05/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:02 | 01/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:02 | 02/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến huyện Vĩnh Thuận đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:56 | 26/05/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:56 | 28/06/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:24 | 24/05/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:24 | 25/06/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:32 | 18/05/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:32 | 18/06/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang năm 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:29 | 14/05/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:29 | 14/06/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:12 | 20/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:12 | 21/05/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:37 | 14/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:37 | 14/05/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:34 | 14/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:34 | 14/05/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng cả cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:15 | 01/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:15 | 01/05/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:52 | 30/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:52 | 30/04/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định quản lý hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:50 | 30/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:50 | 30/04/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:47 | 30/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:48 | 30/04/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, bố trí, số lượng, mức phụ cấp công an xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:01 | 01/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:01 | 01/04/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thôi việc cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố dôi dư do sắp xếp tinh giản tổ chức, bộ máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (18:56 | 01/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (18:56 | 01/04/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ phụ cấp hằng tháng đối với cán bộ bộ ấp (khu) đội và chế độ trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:00 | 01/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:00 | 01/04/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo các Quyết định ban hành Quy định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:45 | 26/02/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:45 | 26/03/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:26 | 26/02/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:26 | 26/03/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường thủy nội địa trong phạm vi tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:07 | 09/02/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:07 | 09/03/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp HĐND tỉnh của Sở Tài chính

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:28 | 08/02/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:28 | 08/03/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo "Quyết định về việc quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa và phạm vi hành lang bảo vệ luồng trên sông, kênh thuộc tỉnh KG" và "Quyết định về việc công bố tuyến đường thủy nội địa trên sông, kênh thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:07 | 05/02/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:07 | 05/03/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 23/12/2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:45 | 23/12/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:45 | 25/01/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 15/12/2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:30 | 16/12/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:30 | 18/01/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết danh mục dự án công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh KG để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:38 | 02/12/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:38 | 04/01/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:16 | 30/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:16 | 30/12/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:16 | 08/12/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:16 | 25/12/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:41 | 11/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:41 | 11/12/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:32 | 02/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:32 | 02/12/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:38 | 24/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:39 | 30/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:03 | 04/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:03 | 30/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:10 | 26/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:10 | 26/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:27 | 11/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:27 | 25/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:55 | 19/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:55 | 20/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:11 | 20/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:11 | 20/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:59 | 19/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:59 | 19/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định kèm theo Quy chế thu nhập, quản lý khai thác chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:28 | 09/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:29 | 09/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định, dự thảo Quy chế về quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:50 | 07/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:50 | 09/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo ban hành Quy chế thu thập quản lý khai thác chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:23 | 09/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:24 | 09/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:10 | 07/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:10 | 09/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công Nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:53 | 08/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:53 | 09/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Thông báo công khai kết quả xét chọn của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:49 | 02/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:49 | 22/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:05 | 14/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:05 | 14/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:27 | 10/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:27 | 12/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:05 | 03/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:05 | 05/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:45 | 01/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:45 | 01/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:28 | 24/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:29 | 24/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 (lần 4).

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:53 | 20/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:53 | 20/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:58 | 13/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:58 | 13/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Tờ trình bãi bỏ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định qua3nl ý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:07 | 07/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:07 | 07/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân để xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 7 cá nhân

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:20 | 19/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:20 | 03/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:19 | 30/07/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:19 | 30/08/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:14 | 24/06/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:14 | 24/07/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:38 | 09/06/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:38 | 09/07/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:53 | 07/06/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:53 | 07/07/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quy định thu học phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2020-2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:26 | 26/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:26 | 26/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025 trên địa bà tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:26 | 26/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:26 | 26/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:20 | 25/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:20 | 25/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:19 | 20/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:19 | 20/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang lên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:35 | 19/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:35 | 19/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (12:43 | 21/04/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (12:43 | 21/05/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Dự thảo Quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:39 | 20/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:39 | 20/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:33 | 17/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:33 | 17/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:41 | 16/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:49 | 16/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:41 | 16/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:42 | 16/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:41 | 16/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:41 | 16/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo văn bản quy định về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:28 | 31/01/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:29 | 29/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo quyết định Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thuê dịch vụ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:48 | 20/01/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:49 | 20/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:07 | 03/01/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:08 | 03/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp khác

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:07 | 02/12/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:57 | 02/01/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:02 | 25/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:03 | 25/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:19 | 25/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:19 | 25/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến