Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:31 | 17/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:31 | 17/05/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 13/12/2021 quy định về mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:27 | 17/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:27 | 17/05/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:09 | 17/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:09 | 17/05/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:02 | 17/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:02 | 17/05/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:52 | 17/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:52 | 17/05/2024)

Lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:53 | 16/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:53 | 16/05/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức giảm một số loại phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:22 | 11/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:22 | 11/05/2024)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:34 | 03/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:34 | 03/05/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:26 | 29/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:27 | 29/04/2024)

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:16 | 22/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:16 | 23/04/2024)

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị Huân chương lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:20 | 13/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:20 | 13/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:22 | 12/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:22 | 12/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định về việc giảm lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:20 | 12/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:20 | 12/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết giảm lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:13 | 12/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:13 | 12/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:44 | 04/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:44 | 04/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến