Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Góp ý dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 , có xét đến năm 2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:33 | 04/05/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:33 | 04/05/2018)

Góp ý Dự thảo Nghị quyết kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố giai đoạn 2017-2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:07 | 24/05/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:07 | 24/06/2017)

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Bảng thang điểm xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:04 | 10/05/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:04 | 10/06/2017)

Góp ý Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:11 | 27/04/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:11 | 27/05/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:16 | 28/03/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:16 | 28/04/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo "Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:31 | 15/03/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:49 | 15/04/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển viễn thông tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:57 | 15/03/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:57 | 15/04/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:53 | 13/03/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:53 | 13/04/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:52 | 13/03/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:52 | 13/04/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ngày 03/8/2016 về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa b

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:38 | 09/03/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:38 | 09/04/2017)

Hết hạn lấy ý kiến