Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh - Ban Dân tộc

(15:31 | 31/10/2022)

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào