Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(10:41 | 29/03/2022)

- Báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phụ lục Báo cáo dự thảo lần 2 - Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phụ lục Báo cáo dự thảo lần 2 - Hệ thống bản đồ - Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Giải nén file bằng cách chuột phải vào file chọn Extract All.

  • Ý kiến bạn đọc

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
File tải về không có cách nào giải nén được. Mong cán bộ, chia sẻ link bằng Google Drive hay bằng cách nào khác.
Lê Đức Trung - 18:34 | 05/04/2022