Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

(15:08 | 27/12/2021)

- Thông báo số 1253/TB-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố Hà Tiên về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đấy đến năm 2030 thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang;

- Dự thảo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Tiên, trong đó bao gồm:

+ Các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030;

+ Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của Thành phố Hà Tiên;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Tiên.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào