Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:42 | 05/01/2023)

- Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào