Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023

(10:16 | 16/11/2022)

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào