Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, định mức cho hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(11:08 | 04/11/2022)

- Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, định mức cho hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào