Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 về tín dụng đối với cơ sở giáo dục

(13:47 | 18/10/2022)

- Dự thảo công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 về tín dụng đối với cơ sở giáo dục.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào