Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù nâng cao chất lượng dạy và học của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt giai đoạn 2021-2025

(15:53 | 24/05/2022)

- Dự thảo Báo cáo tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù nâng cao chất lượng dạy và học của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt giai đoạn 2021-2025.

- Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực.

- Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù nâng cao chất lượng dạy và học của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và các trường phổ thông đến năm học 2025-2026.

- Nghị quyết ban hành quy định chính sách đặc thù nâng cao chất lượng dạy và học của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và các trường phổ thông đến năm học 2025-2026.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào