Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

(15:50 | 24/05/2022)

Công văn số 794/STNMT-ĐĐ ngày 20/52022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào