Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2022-2023

(14:38 | 23/05/2022)

- Dự thảo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2022-2023.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2022-2023.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào