Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:50 | 27/04/2022)

- Tờ trình Đề nghị bãi bỏ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lập. thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào