Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(14:45 | 14/04/2022)

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phí thuê dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết;

- Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết;

- Dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách;

- Đề cương chi tiết dự thảo Nghị quyết;

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào