Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh

(12:08 | 09/04/2022)

- Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào