Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:11 | 13/01/2022)

- Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào