Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

(08:52 | 05/01/2022)

- Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án thực hiện giai đoạn 2022.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 2022 huyện Tân Hiệp.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào