Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động

(15:16 | 25/11/2021)

- Công văn số 658/BTĐKT ngày 22/11/2021 của Ban Thi đua - khen thưởng về việc Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào