Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

(09:41 | 25/11/2021)

- Công văn số 434/UBND-TNMT ngày 18/10/2021 của UBND huyện Châu Thành về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào