Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện An Biên, Kiên Giang

(18:33 | 20/11/2021)

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (tỷ lệ 1/25.000);

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong thời kỳ 2021-2030;

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào