Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 549/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của HĐND tỉnh

(10:56 | 01/11/2021)

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 549/NQ-HĐND ngày 14/1/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

góp ý dự thảo Nghị quyết
cho hỏi. Đối với phó chỉ huy trưởng ở các xã loại 2 nội địa, lúc trước quy định là 02 người. Sau này theo quy định Luật DQTV năm 2019 chỉ còn 01 người. Vậy đối với 01 phó chỉ huy trưởng nghĩ việc do tinh giảm thì có được hỗ trợ khi cho thôi việc không?.
Phạm Công Nhuận - 14:39 | 04/11/2021