Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

(08:45 | 29/10/2021)

Hồ sơ dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang:

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

- Hệ thống biểu số liệu.

- Danh mục, công trình dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 - 2030.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào