Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo định hướng chiến lược phát triển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

(14:09 | 20/10/2021)

- Công văn số 1282/SKHĐT-THQHKH ngày 19/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang;

- Dự thảo định hướng chiến lược phát triển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào