Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

(10:44 | 15/10/2021)

- Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào