Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

(16:28 | 30/09/2021)

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào