Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh Kiên Giang

(15:53 | 01/12/2023)

- Dự thảo Quyết định quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào