Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người dân tộc thiểu số quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:09 | 24/11/2023)

- Dự thảo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người dân tộc thiểu số quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người dân tộc thiểu số quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách, đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người dân tộc thiểu số quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nếu giải nén không được, vui lòng sử dụng chức năng Extract All của Windows.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào