Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

(09:34 | 07/11/2023)

- Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án thực hiện đến năm 2030 huyện Kiên Lương.

- Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiên Lương.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2023 huyện Kiên Lương.

Nếu không giải nén được, vui lòng sử dụng chức năng Extract All của Windows.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào