Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang

(09:30 | 24/10/2023)

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang.

Nếu giải nén không được, vui lòng sử dụng chức năng Extract All của Windows.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào