Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh NQ Quy định định mức xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:16 | 19/10/2023)

- Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Quy định định mức xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Các ý kiến góp ý gửi về Phòng Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang, địa chỉ: 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; điện thoại: 0946.101.313 (ông Huỳnh Phước Thái); email: hpthai.skhcn@kiengiang.gov.vn.

Nếu không giải nén được, vui lòng sử dụng chức năng Extract All của Windows.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào