Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:33 | 09/10/2023)

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nếu không giải nén được, vui lòng sử dụng chức năng Extract All của MS Windows.

 

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào