Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023 - Sở Kế hoạch và Đầu tư

(14:34 | 06/10/2023)

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn đầu tư phát triển giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định danh mục dự án đầu tư công , điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào