Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 03/1/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:31 | 05/10/2023)

- Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 03/1/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào