Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2003/QĐ-UBND ngày 23/4/2003 của UBND tỉnh và Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh

(14:50 | 07/09/2023)

- Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2003/QĐ-UBND ngày 23/4/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp, phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng và Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh về ban hành quy định về trồng rừng, bảo vệ rừng và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Kiên Giang.

- Tờ trình về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 46/2003/QĐ-UBND ngày 23/4/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp, phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng và Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh về ban hành quy định về trồng rừng, bảo vệ rừng và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào