Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh - Sở Nội vụ

(08:40 | 17/08/2023)

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các ấp, khu phố thuộc xã đặc biệt khó khăn; vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã, thị trấn An toàn khu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các ấp, khu phố thuộc xã đặc biệt khó khăn; vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã, thị trấn An toàn khu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các ấp, khu phố thuộc xã đặc biệt khó khăn; vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã, thị trấn An toàn khu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào