Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Đề cương xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy chữ Khmer vào dịp hè, chữ Hoa tại các trường ngoài công lập, cơ sở tôn giáo (Chùa phật giáo Nam tông Khmer) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:14 | 26/06/2023)

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết và dự thảo Đề cương xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy chữ Khmer vào dịp hè, chữ Hoa tại các trường ngoài công lập, cơ sở tôn giáo (Chùa phật giáo Nam tông Khmer) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào