Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:48 | 25/05/2023)

- Dự thảo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nếu không giải nén được, vui lòng sử dụng chức năng Extract All của MS Windows.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào