Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:57 | 23/05/2023)

- Dự thảo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết quy định việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào