Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2023-2024

(15:54 | 23/05/2023)

- Dự thảo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2023-2024.

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2023-2024.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào