Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền công bồi dưỡng cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:02 | 28/04/2023)

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền công bồi dưỡng cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền công bồi dưỡng cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền công bồi dưỡng cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào