Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang

(09:22 | 26/04/2023)

- Dự thảo Tờ trình Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào