Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết ban hành một số chỉ tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang

(09:42 | 24/04/2023)

- Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết ban hành một số chỉ tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết ban hành một số chỉ tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang.

Nếu không giải nén với Winrar được, vui lòng thử với chức năng Extract All của Windows.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào