Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:34 | 19/04/2023)

- Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Đề cương quy định mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào