Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:53 | 21/03/2023)

- Dự thảo Tờ trình Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào