Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ từ NSNN một số nội dung giảm nghèo về thông tin thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:50 | 05/12/2022)

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước một số nội dung giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào