Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển GDMN, chính sách đối với TEMN, GVMN thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến KCN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:59 | 01/11/2022)

- Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào