Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung chi thuộc kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(22:15 | 28/10/2022)

- Dự thảo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung chi thuộc kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung chi thuộc kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào