Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(19:54 | 27/10/2022)

- Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào