Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(19:27 | 22/10/2022)

- Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào