Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện Chương trình Năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:55 | 19/10/2022)

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào